Gör din shopping av e cigg och e juice på webben!

De allra flesta har redan hört talats om ecigg, det har nämligen varit många diskussioner och skriverier angående detta. Framför allt har e-ciggen blivit hyllad som ett fantastiskt sätt för dig när du vill skippa ditt tobaksberoende. 

Otroligt många människor är beroende av just tobak även om de är mycket väl medvetna om att detta är någonting som påverkar dem negativt. Med e cigg och e juice blir det både lätt och billigt för dig att sluta röka samtidigt som de olika e-juicerna som finns tillgängliga på marknaden även kan göra det roligt. Många tycker nämligen om att experimentera med de olika smakerna som man kan hitta bland e cigg tillbehör. 

När man kan röka red bull eller apelsin kommer man att uppleva att det blir roligt att byta ut den vanliga cigaretten samtidigt som man får i sig det nikotin som man faktiskt är beroende av som rökare.

Byt ut batteriet​!

En annan fördel med e cigg är att när du har kommit igång med ditt startkit har du allt det som du behöver, efter ett tag kan brännaren, förångaren behöva bytas ut och du behöver köpa nu e juice. Fördelen är då att du kan köpa nya delar och behöver därför inte köpa nya eciggaretter, Det finns alla möjliga olika typer av e cigg tillbehör och e juicer som du kan hitta i sortimentet. Det vanligaste är att man behöver byta ut batteriet efter cirka ett år. Anledningen är att liksom med alla uppladdningsbara batterier blir dessa svagare med tiden och batteritiden blir kortare. Därför kan man behöva byta ut detta. 

Om du vill använda dig av e cigg som ett hjälpmedel när du ska sluta röka kan du trappa ned genom att dra ned på din nikotinnivå i e juicen, därav kan det hända att du inte kommer vara i behov av att byta ut brännaren innan dess att du slutat helt.​​